Vybitá batéria – ako správne zapojiť a použiť štartovacie káble

Vonku je zima a auto nejde naštartovať. Nepríjemná situácia, ktorá sa môže stať každému. Na vine je často slabá resp. vybitá autobatéria, ktorá svoju službu zvyčajne vypovie práve v zimných mesiacoch. V takýchto prípadoch pomôže buď autobatériu zrýchlene nabiť (tzv. oživiť ak je čas a priestor), vymeniť za druhú nabitú alebo použiť štartovacie káble a naštartovať pomocou druhého vozidla.

 

Dôvodov prečo autobatéria vypovie svoju službu práve v zimných mesiacoch je viacero

Prvým dôvodom je jej vek a samotný stav. Niektoré batérie sa porúčajú už po dvoch či troch rokoch od kúpy nového vozidla, niektoré sa dožijú aj desať rokov. Slabšia kondícia autobatérie sa prejaví práve v mrazivých dňoch, kedy kapacita naakumulovanej elektrickej energie so znižujúcou teplotou značne klesá.

Druhým dôvodom je viac zapnutých elektrických zariadení v zimných mesiacoch. Patrí medzi ne vyhrievanie okien, sedadiel, zrkadiel či dokonca volantu. Dieselové motory majú naviac elektrické prikurovanie chladiacej kvapaliny, keďže sami vytvárajú len málo odpadového tepla.

Toto elektrické prikurovanie chladiacej kvapaliny je v činnosti počas zahrievania motora na potrebnú teplotu a odoberá značnú časť elektrickej energie, ktorú vyrába alternátor. Z uvedeného je zrejmé, že pre znovu dobitie štartom oslabenej autobatérie je nutné absolvovať dlhšiu – aspoň 15-20 km jazdu. V prípade kompaktných vozidiel s malým benzínovým motorom a slabšou výbavou by mala postačovať cca 7-10 km jazda.

Tretím dôvodom sú časté kratšie jazdy so studeným motorom. Ako už bolo v predchádzajúcom bode spomenuté, na znovudobitie štartom oslabenej autobatérie je treba aspoň 15-20 km resp. 7-10 km. Pri kratších jazdách tak neostáva na poriadne dobitie autobatérie dostatok času a tá sa postupne vybíja – slábne.

Štvrtým dôvodom prečo autobatéria vypovie svoju poslušnosť práve v zimných mesiacoch je väčšia energetická náročnosť studeného štartu. Žeravenie sviečok zmrznutého motora je o niečo dlhšie, podobne tak samotné štartovanie. Ak je autobatéria slabšia, zmrznutý motor naštartuje len s problémami alebo vôbec.

Občas sa stane, že autobatéria vypovie poslušnosť aj v teplejších mesiacoch. Autobatéria sa môže vybiť aj v prípadoch ak ostal zapnutý nejaký el. spotrebič, auto dlhšie stojí a nejaký spotrebič má po vypnutí malý ale stály odber prúdu, nastala chyba (skrat) v elektronike vozidla alebo zlyhá dobíjanie-porucha alternátora a pod.

 

Vybitie akumulátora je možné rozdeliť do troch úrovní

1. Úplné vybitie.

Ako sa ľudovo povie, vozidlo je úplne hluché. To znamená, že nefunguje centrálne zamykanie, pri otvorení dverí sa nerozsvieti svetlo a po aktivovaní zapaľovania nezasvieti žiadna kontrolka. V tomto prípade je naštartovanie najobtiažnejšie. Keďže akumulátor nemá žiadnu energiu, je potrebné presmerovať všetku z druhého vozidla. To znamená veľmi vysoké nároky na kvalitu (hrúbku) štartovacích káblov a primeranú kapacitu autobatérie na naštartovanie motora nefunkčného – vybitého vozidla.

V prípade úplne vybitej autobatérie treba mať na pamäti, že jej životnosť sa veľmi rýchlo skracuje a za niekoľko dní počas ktorých bola úplne vybitá je prakticky nepoužiteľná. V praxi to znamená, že aj keď sa podarí takéto vozidlo naštartovať, autobatéria akumuluje z alternátora len veľmi málo elektrickej energie a elektrický systém vozidla v podstate žije len z energie vyprodukovanej alternátorom.

Existuje tak riziko, že pri zapnutí väčšieho množstva na energiu náročných el. zariadení môže dôjsť k poklesu napätia – alternátor nestíha, s prípadným následkom zhasnutia motora. Taktiež treba mať na pamäti, že po zhasnutí motora už znova bez pomoci (káblov) nenaštartujete. Pre ďalšie fungovanie vozidla bude potrebné autobatériu vymeniť.

2. Takmer úplné vybitie.

V prípade takmer úplného vybitia sa na prvý pohľad vozidlo tvári akoby bolo v poriadku. Vo väčšine prípadov tak centrálne zamykanie funguje, svetlo otvorených dverí svieti a po aktivovaní zapaľovania sa rozsvietia aj kontrolky či zapne audiosystém.

Problém však nastane pri pokuse naštartovať. Napätie zoslabnutej autobatérie vtedy výrazne poklesne, čo spôsobí zhasnutie kontroliek (displejov) a cvakanie relátok či vysunutého pastorku štartéra. Keďže akumulátor má veľmi málo svojej energie, na naštartovanie vozidla je potrebné presmerovať väčšinu el. energie z druhého vozidla. To znamená zvýšené nároky na kvalitu (hrúbku) štartovacích káblov a primeranú kapacitu autobatérie na naštartovanie motora nefunkčného – vybitého vozidla.

3. Čiastočné vybitie.

V prípade čiastočného vybitia sa vozidlo správa podobne ako v predchádzajúcom prípade. Rozdiel nastane až pri snahe naštartovať vozidlo. Autobatéria disponuje značným množstvom el. energie, schopným roztočiť štartér. Štartér sa ale točí pomalšie a intenzita svietiacich kontroliek (displejov) zoslabne. Pri štartovaní totiž značne poklesne napätie autobatérie a aj keď sa štartér točí, na naštartovanie motora otáčky štartéra nestačia.

Pri menšom napätí nepracujú správne ani elektronické systémy (ECU, vstrekovanie, snímače a pod.), čo tiež znemožňuje naštartovať motor. V tomto prípade je na naštartovanie potrebné len trocha el. energie, a tak sú aj nároky na štartovacie káble či kapacitu autobatérie pomáhajúceho vozidla nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi prípadmi.

 

Správne použitie štartovacích káblov

Pred samotným pripojením káblov je potrebné skontrolovať resp. očistiť miesta kde budú svorky káblov pripojené – kontakty autobatérie resp. kovovú časť (kostru) v motorovom priestore auta.

 1. Ako prvé treba naštartovať vozidlo, z ktorého sa bude odoberať elektrická energia. Pri vypnutom motore pomáhajúceho vozidla totiž existuje riziko, že nabitá autobatéria sa pomáhaním vybitej autobatérii príliš vyšťaví a v konečnom dôsledku sa nenaštartuje ani jedno vozidlo. Pri bežiacom vozidle totiž pracuje alternátor a zaťažovanú autobatériu pomáhajúceho vozidla neustále dobíja.
 2. Po naštartovaní pomáhajúceho vozidla začnite pripájať štartovacie káble nasledovným postupom. Ako prvá sa pripojuje plusová (zvyčajne červená) svorka na kladný pól vybitej autobatérie.
 3. Ako druhá sa pripojuje plusová (červená) svorka na kladný pól nabitej autobatérie v pomáhajúcom vozidle.
 4. Ďalej pripojíme mínusovú (čiernu, popr. modrú) svorku na záporný pól nabitej autobatérie v pomáhajúcom vozidle.
 5. Poslednú pripojíme mínusovú (čiernu, popr. modrú) svorku na kovovú časť (kostru) v motorovom priestore nefunkčného vozidla s vybitou autobatériou. V prípade nutnosti je možné mínusovú svorku pripojiť aj na záporný pól vybitej autobatérie. Takéto pripojenie sa však neodporúča z dvoch dôvodov. Existuje totiž riziko, že iskrenie, ktoré vznikne pri pripojení svorky môže v krajnom prípade spôsobiť požiar (výbuch) z horľavých výparov vybitej autobatérie. Druhým dôvodom sú zvýšené prechodové odpory, ktoré oslabujú celkový prúd potrebný na naštartovanie. Štartér je väčšinou spojený priamo s blokom motora a tak pripojenie mínusového kábla priamo na motor eliminuje tieto prechodové odpory.
 6. Po pripojení všetkých káblov je vhodné, ak sa v pomáhajúcom vozidle zvýšia otáčky aspoň na 2000 ot/min. Oproti voľnobehu totiž o niečo vzrastie nabíjacie napätie a prúd, čo znamená viac energie potrebnej pre naštartovanie vozidla s vybitou autobatériou.
 7. Po naštartovaní vozidla s vybitou (slabou) autobatériou je potrebné v krátkom čase odpojiť štartovacie káble. Odpájajú sa presne v opačnom poradí ako sa zapájali.

 

Zopár rád

 • Po naštartovaní pomocou káblov je vhodné najbližších 10-15 km nezapínať spotrebiče s veľkými energetickými nárokmi (vyhrievanie okien, sedačiek výkonné audio a pod.) Je dobré, ak s pomocou káblov naštartované vozidlo prejde aspoň 30 km, resp. pol hodinu do ďalšieho štartu. Na úplné dobitie autobatérie je však potrebná niekoľkohodinová jazda a ak takáto možnosť nie je, je nutné oslabenú autobatériu dobiť z externého el. zdroja (nabíjačky).
 • Ak štartované vozidlo po odpojení štartovacích káblov zhasne, nefunguje správne dobíjanie (alternátor) alebo je chyba v elektroinštalácii.
 • Ak sa nepodarí naštartovať na prvý pokus, odporúča sa počkať cca 5-10 min a pokus so štartovaním zopakovať. Za ten čas treba nechať pomáhajúce vozidlo naštartované a obe vozidlá navzájom spojené. Ak sa nepodarí naštartovať ani na tretí pokus, je pravdepodobné, že môže ísť aj o inú chybu alebo o (zamrznutú naftu, prechlastaný benzínový motor – treba vyčistiť sviečky a podobne).
 • Pri výbere káblov sa netreba zaujímať len o vzhľad ale aj o skutočnú hrúbku medených vodičov vo vnútri. Podľa správnosti by mala byť uvedená na obale. Na posúdenie káblov voľným okom sa rozhodne nespoliehajte, pod hrubou izoláciou sa totiž často skrývajú tenké a neraz aj hliníkové vodiče (najmä v prípade lacných káblov kúpených na pumpách či v akciách supermarketov). Takéto káble nedokážu preniesť dostatok prúdu a hlavne v prípade veľmi slabej resp. úplne vybitej autobatérie vaše vozidlo nenaštartujú.

 • Pre osobné vozidlá s benzínovými motormi do 2,5 litra sa odporúčajú káble s hrúbkou medeného vodiča od 16 mm2 a viac. Pre motory s objemom nad 2,5 litra a turbodieselové motory sa odporúča používať káble s hrúbkou vodiča od 25 mm2 a viac.

 • Pri kúpe káblov je dôležitá aj ich dĺžka. Niektoré majú len okolo 2,5 metra, čo znamená, že obe vozidlá musia byť veľmi blízko seba, čo nie je vždy možné. Odporúča sa minimálne štvormetrová dĺžka štartovacích káblov.
 • Pri kúpe treba riade skontrolovať aj prevedenie svoriek. Musia byť robustné, kvalitné a so značnou zvieracou silou. V opačnom prípade hrozí riziko, že sa neudržia na požadovanom mieste, ľahko odpadnú – riziko spôsobenia skratu.

 • Pri núdzovom štartovaní z energie iného vozidla si treba dať pozor aj na výber vozidiel resp. kapacitu ich autobatérií. Najlepšie je riadiť sa objemom, poprípade veľkosťou či výkonom motora. Vozidlá by si mali byť pokiaľ možno čo najviac podobné. Ak je potreba len čiastočnú pomoc pri štartovaní (čiastočné vybitie autobatérie), v tom prípade pomôže naštartovať nefunkčné (vybité) vozidlo aj malý akumulátor z benzínového trojvalca. Rozhodne sa ale neodporúča brať energiu z autobatérie litrového trojvalca a štartovať ním zamrznutý dieselový šesťvalec s úplne vybitou autobatériou. V tomto prípade nielenže nenaštartujete vybité vozidlo, ale s veľkou pravdepodobnosťou vybijete aj dovtedy nabitý akumulátor pomáhajúceho vozidla. Naviac hrozí aj poškodenie akumulátora (el. systému) pomáhajúceho vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!