Znalecký posudok – dopravná nehoda – analýza dopravnej nehody

Stala sa mi dopravná nehoda

Dopravná nehoda je nepríjemná udalosť, ktorá sa môže stať každému účastníkovi cestnej premávky, t.j. motoristovi, cyklistovi či chodcovi. Riziko nehody sa výrazne zvyšuje bezohľadným správaním, nepozornosťou, zlými poveternostnými podmienkami a značný vplyv majú aj skúsenosti, psychika a tzv. sebareflexia o schopnostiach dotyčnej osoby zvládnuť potenciálne nebezpečnú situáciu. Negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky má aj jazda či chôdza pod vplyvom alkoholu alebo rôznych omamných látok-drog.

Ako postupovať pri dopravnej nehode si zhrnieme v pár bodoch, podrobnejšie informácie sú popísané v tomto článku.

  • Ak to dovoľuje zdravotný stav a ďalšie okolnosti, vrelo sa odporúča nafotiť všetko podstatné aj na prvý pohľad nepodstatné, čo sa dopravnej nehody týka. V praxi to znamená nafotiť poškodenia vozidiel, časti resp. úlomky z vozidiel, stopy na vozovke, polohu vozidiel prípadne osôb a okolie nehody z rôznych polôh a vzdialeností. Ak sa dá, potrebné je fotiť situáciu hneď po nehode, kým sa ešte s ničím nemanipulovalo, pretože často sa stáva, že ľudia z rôznych príčin premiestňujú vozidlá (motorky, bicykle a pod). Všetky takéto následné pohyby dopravných prostriedkov, častí vozidiel. atď po nehode môžu výrazne ovplyvniť vyšetrovanie, kľudne aj vo Váš neprospech.
  • Nepremiestňujte polohu vozidiel a nehýbte s nimi až do príchodu polície. Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo z dôvodu bezpečnosti/obnovenia cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť (kriedou, sprejom, kameňom a pod.) postavenie vozidiel po dopravnej nehode (obkreslením všetkých rohov vozidla, stredu kolies vozidla a pod.), jazdnú situáciu, stopy či úlomky z vozidiel. Pred premiestnením vozidiel je tiež potrebné nafotiť ich pôvodnú polohu.
  • Nie je to zrovna etické, ale opäť ak to dovoľujú okolnosti, je potrebné nafotiť resp. zaznačiť aj polohu zranených či usmrtených osôb. Záchranári, hasiči a rôzni pomoc poskytujúci ľudia sú často na mieste nehody ešte pred príchodom polície, pričom sa za ten čas môžu polohy zranených či usmrtených osôb zmeniť resp. naložiť do sanitky a odviezť z miesta DN. Zmeny polohy zrazených osôb či ich následné nepresné lokalizovanie môžu výrazne ovplyvniť vyšetrovanie, často krát aj vo Váš neprospech.
  • Na mieste dopravnej nehody často vládne panika, emócie a stres. Preto sa v prípade, ak dotyčný účastník DN túto situáciu psychicky nezvláda odporúča, aby bezprostredne po nehode policajtom nepodával podrobné vysvetlenie o vzniku a priebehu dopravnej nehody. Polícia to síce často vyžaduje, lepšie je však podať podrobné vysvetlenie až vtedy, keď sa z nehody trochu spamätáte a budete v stave objektívne podať vysvetlenie. To znamená kľudne aj na ďalší deň. Človek v strese resp. pod vplyvom emócii často vypovie a podpíše aj to, čo nie je pravda a následne toho môže ľutovať, keďže korigovať takúto výpoveď býva neraz obtiažne aj pre skúseného advokáta.
  • Pokiaľ nerozumiete spísanému protokolu, zápisnici alebo náčrtku nehody (nehanbite sa zato, nikto nie je dokonalý) alebo ste v strese či dokonca šoku, odmietnite dotyčné dokumenty podpísať a podpíšte ich až vtedy, keď si ich v kľude prečítate, resp. ak sa poradíte s právnikom či znalcom a budete s ich obsahom súhlasiť.
  • Z hľadiska poistného plnenia je potreba správne vyplniť tlačivo o nehode a do 15 dní od vzniku dopravnej nehody nahlásiť udalosť do poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Tlačivo o nehode je potrebné poriadne vyplniť, inak môže v prípade nepresností alebo neúplného vyplnenia nastať problém s poistným plnením. Toto tlačivo je povinné mať so sebou v aute, má medzinárodný formát a tak sa používa aj v prípade, že druhým účastníkom dopravnej nehody je príslušník cudzieho štátu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú, vinník nehody vyplní svoju časť formulára, pričom je vhodné, keď sa nakreslí aj priebeh nehody. V prípade, že vinníkom je cudzinec, ten vypĺňa svoju časť formulára Správa o nehode v konkrétnom jazyku. Tlačivo podpíšu obidve strany, pričom originál musí škodca doručiť do svojej poisťovne do 15 dní (30 dní ak poistná udalosť vznikla v zahraničí) od vzniku poistnej udalosti. Ak nebola dopravná nehody už na mieste políciou vyriešená (vinníkovi nebola uložená pokuta), udalosť nahláste vždy, aj keď sa cítite byť poškodeným. V takom prípade poisťovni oznámte, že hlásenie podávate z opatrnosti a uveďte len stručný popis vzniku dopravnej nehody.

Jednoduchšie dopravné nehody sa zvyčajne riešia priamo na mieste, v prípade náročnejších nehôd sa vypočutie rieši na polícii, samozrejme ak to dovoľuje zdravotný a psychický stav vypočúvaného. Ako už bolo spomenuté, dobre si zvážte čo poviete resp. akú výpoveď podpíšete. Každé Vaše slovo, informácia či údaj je dôležité a môže mať výrazný vplyv na výsledky vyšetrovania. Treba si uvedomiť, že samotný nehodový dej trvá zväčša len pár sekúnd a preto je opis každého okamihu nehody veľmi dôležitý. Pri nesprávnom popise sa tak ľahko z poškodeného môže stať vinník.

Ak nie ste v stave objektívne vypovedať alebo posúdiť výpoveď, odložte to na iný deň, resp. zavolajte si právnika alebo sa poraďte so súdnym znalcom.  Ten môže byť prítomný už na prvom výsluchu na polícii a napomôcť tak k objektívnemu vyšetreniu dopravnej nehody. Klient si môže sám alebo prostredníctvom svojho právnika požiadať o vypracovanie analýzy nehodového deja súdnym znalcom, ktorá mu môže byť nápomocná už pri prvom výsluchu.

Právnika resp. súdneho znalca je možné osloviť aj po to tom, ako už bolo vo veci Vašej dopravnej nehody vydané rozhodnutie príslušným policajným orgánom. Dôvodom je skutočnosť, že nie každé rozhodnutie policajta o zavinení dopravnej nehody je správne, takisto nie každý znalecký posudok k stanoveniu technickej príčiny dopravnej nehody vyžiadaný políciou je správny. Preto ak sa Vám nepozdáva rozhodnutie o dopravnej nehode resp. o Vašej vine vydané policajným orgánom, treba kontaktovať právnika a nechať si vypracovať znalecký posudok iným znalcom. Konečné rozhodnutie o dopravnej nehode tak môže skončiť úplne inak, kľudne aj k Vašej spokojnosti.

Znalecký posudok

Analýza nehodového deja pomáha určiť príčinu dopravnej nehody. V mnohých prípadoch by totiž bez znalca z odboru Doprava cestná a podkladov spracovaných týmto znalcom nebolo možné vyhodnotiť príčinu dopravnej nehody.

Znalec vo svojom znaleckom posudku pripraví nasledovné technické podklady:

  • vykoná technickú analýzu nehodového deja, väčšinou pomocou simulačného programu
  • posúdi možnosti zabránenia dopravnej nehody
  • posúdi techniku jazdy jednotlivých účastníkov dopravnej nehody
  • vyhodnotí technickú príčinu dopravnej nehody

Ing. Marcel Janco – 0903531553
Znalec v odbore Doprava cestná
Technický stav cestných vozidiel
Nehody v cestnej doprave
Odhad hodnoty cestných vozidiel

Galéria obrázkov, ako môže vyzerať analýza nehodového deja vypracovaná pomocou simulačného programu.

 

koniec-obiehania-masterobiehanie-master

casove-33-kmh

cas-reakcie-312s-3dnarazova-poloha-3d

236-s-pred-mz-3dzrazka-66

MZ2

Ráz

4 s pred MZsnímka 2snímka 4snímka 5

35-s-pred-mz 67-pred-mz po-zrazke-1 po-zrazke-3 po-zrazke-5 pohlad-16-s-pred-mz pohlad-do-zrkadla rychlost-octav-v-case-zrazky

Priebeh jazdy vodiča Šepták

 Miesto stretu vozidla s obrubníkom

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!