Kontrolky vozidla a ich význam

Symbolov a rôznych kontroliek je už vo vozidlách toľko, že problém vyznať sa nemajú len bežní vodiči ale neraz aj skúsení automechanici. Niektoré kontrolky majú iba čisto informatívny charakter, niektoré naopak oznamujú veľmi závažnú poruchu, kedy je neraz nutné okamžite zastaviť vozidlo. Malým pozitívom pre technicky menej zdatného vodiča je aspoň pomoc vo forme sfarbenia kontroliek. Podľa farby svietiacej kontrolky je totiž možné rozpoznať prípadnú vážnu poruchu či hroziace nebezpečenstvo. Vo všeobecnosti sa pri kontrolkách používa červená, oranžová/žltá, zelená a modrá farba.

Zobrazenie a význam jednotlivých symbolov

 

Červená farba

kontrolky už označuje vážny problém alebo pokazené zariadenie. Výnimku tvorí len svietiaca kontrolka aktívnej ručnej brzdy, nezapnutých pásov, odstupu vozidla, resp. svietiace kontrolky tesne pred štartom motora (tlaku oleja, dobíjania akumulátora, atď). V prípade červenej kontrolky  často ide o sekundy a je teda veľmi dôležité vozidlo čo najskôr zastaviť a volať odborníka. Ak sa totiž rozsvieti napríklad kontrolka tlaku oleja, z dôvodu poruchy olejového čerpadla alebo chýbajúceho oleja, znamená to, že motor prestáva byť aktívne mazaný a akútne hrozí jeho zadretie.


 

 

Kontrolka parkovacej brzdy Upozorňuje na aktivovanú/zatiahnutú parkovaciu brzdu. Pred rozjazdom vozidla je nutné uvolniť páku ručnej brzdy. V prípade  elektronickej ručnej brzdy je potrebné stlačiť pedál brzdy a príslušné tlačidlo. Najnovšie vozidla už majú elektronickú ručnú brzdu nastavenú tak, že sa deaktivuje pri rozjazde automaticky.


 

 

Kontrolka bŕzd Kontrolka svieti ak je zatiahnutá ručná brzda (ak nie je samostatná kontrolka park. brzdy) alebo ak je v brzdovom systéme málo kvapaliny. Ak kontrolka svieti aj po uvoľnení parkovacej brzdy, je potrebné okamžite zastaviť a skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke. Ak je kvapaliny dosť, ale kontrolka stále svieti alebo bliká, možno v jazde opatrne (pomaly) pokračovať do najbližšieho servisu. Pri jazde však treba mať na pamäti, že brzdy vykazujú chybové hlásenie a treba ich funkčnosť neustále preverovať opatrným brzdením.


 

 

Kontrolka bŕzd Kontrolka svieti ak je v brzdovom systéme málo kvapaliny. Je potrebné okamžite zastaviť a skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke. Nádržka má obyčajne žlté viečko a nachádza sa v blízkosti posilňovača bŕzd (veľký plochý valec). Ak klesla hladina pod rysku MIN, je nutné kvapalinu doliať pod úroveň MAX. Ak nemáte kvapalinu na doliatie, je lepšie vozidlo odparkovať a zavolať servis.


 

 

Kontrolka systému ABS Kontrolka svieti načerveno, ak nefunguje ABS resp. v brzdovom systéme je vážna chyba, ktorá ohrozuje bezpečnosť jazdy. Je vhodné čo najskôr zastaviť a nechať sa odtiahnuť do najbližšieho servisu.


 

 

Kontrolka akumulátora Ak svieti kontrolka aj po naštartovaní motora, nedobíja sa akumulátor. Na príčine je buď  chybný alternátor, regulátor napätia alebo spadnutý či roztrhnutý hnací remeň alternátora. V takomto prípade treba podľa možností vypnúť všetky spotrebiče (svetlá, audio, vyhrievanie sedadiel, okna, atď.) a zájsť do najbližšieho servisu. Pri takejto jazde však treba pozorne sledovať teplotu/kontrolku chladiacej kvapaliny a ak sa rozsvieti, treba okamžite zastaviť a vypnúť motor. Často krát totiž poháňa alternátor ten istý remeň, ktorý poháňa aj vodnú pumpu.


 

 

Kontrolka tlaku motorového oleja Tlak oleja v motore nedosahuje požadovanú úroveň. Buď je oleja málo alebo je porucha na mazacom systéme motora. Je nutné okamžite zastaviť a vypnúť motor a zabezpečiť odťah vozidla do servisu.


temperature_indicator

 

 

Kontrolka teploty alebo nízkej hladiny chladiacej kvapaliny Motor sa prehrieva, čo značí jeho preťaženie alebo chýbajúcu chladiacu kvapalinu. Je nutné zvoľniť tempo resp. nechať bežať motor na voľnobehu a pustiť kúrenie na maximum. Ak po cca minúte kontrolka nezhasne, treba vypnúť motor a skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Otvoriť vyrovnávaciu nádržku a doliať kvapalinu však môžete až keď motor vychladne na cca 60 stupňov, čo znamená po 15-30 minútach podľa aktuálnej teploty okolitého vzduchu. Horúca voda je totiž pod tlakom a pri otvorení sa môžete obariť. Ak je hladina pod ryskou, treba kvapalinu doliať. Ak nie je po ruke originál zmes alebo destilovaná voda, núdzovo sa môže použiť aj obyčajná voda. V prípade doliatia väčšieho množstva destilovanej či obyčajnej vody je následne potrebné zájsť do servisu, kde sa chladiaci systém správne doplní nariedenou zmesou vody a mrazuvzdorného prostriedku a taktiež prekontroluje dôvod úniku vody. Únik chladiacej kvapaliny môže byť zapríčinený netesným vodným čerpadlom, hadicami, trhlinami v chladiči alebo prasknutou či netesnou hlavou valcov. Prehriatie chladiacej kvapaliny môže niekedy (v horúcom počasí, jazde v kolóne) spôsobiť aj nefunkčný ventilátora chladiča. Niekedy je na vine poistka, niekedy porucha samotného ventilátora.


 

 

Kontrolka teploty oleja v automatickej prevodovke Kontrolka sa rozsvieti, ak teplota oleja prekročí prípustnú/hraničnú úroveň. Stáva sa to v prípade ťahania ťažkého prívesu, jazde v teréne alebo pri jazde cez väčšie bahno či sneh. V prípade rozsvietenia je nutné čo najskôr zastaviť, nechať motor bežať na voľnobežných otáčkach a volič prevodovky nechať v polohe N.


 

 

Kontrolka airbagu Systém airbagov vykazuje poruchu. Buď je chyba v elektronike alebo kontakte. V prípade nehody je tak riziko, že airbag sa neaktivuje. Je teda nutné vozidlo odviesť do servisu a dať skontrolovať. Kontrolka môže mať aj žltú farbu.


 

 

Kontrolka bezpečnostných pásov Jeden alebo viacerí pasažieri nie sú pripútaní. Okrem červenej kontrolky na nepripútanie upozorňuje aj pípavý zvukový signál.


 

 

Kontrolka odstupu resp. hroziacej kolízie Rozsvietená kontrolka upozorňuje na malú vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Vpredu idúce vozidlo buď začalo spomaľovať alebo vaše vozidlo ide príliš rýchlo. Je potrebné spomaliť a dodržiavať primeraný odstup. Rozsvietenie kontrolky zvyčajne sprevádza aj zvukový signál.


 

 

Kontrolka otvorenia dverí, zadného veka-kufra alebo prednej kapoty Rozsvietená kontrolka upozorňuje na zle zatvorené resp. otvorené dvere, kufor či prednú kapotu.


 

 

Kontrolka zamknutého riadenia Rozsvietená kontrolka upozorňuje zamknuté/zablokované riadenie (zámok volantu, snímač a podobne).


 

 

Kontrolka poruchy spínača zapaľovania. Príčin rozsvietenej kontrolky môže byť viacero. V závislosti od typu vozidla sa môže jednať o chybu kľúča, spínacej skrinky, zapaľovania, riadiacej elektroniky a podobne.


 

 

Kontrolka posilňovača riadenia Táto kontrolka signalizuje vážny problém s posilňovačom riadenia. Ak svieti, zvyčajne nastane úplný výpadok posilňovacieho účinku. Volantom sa síce dá točiť, ale s vynaložením oveľa väčšej sily.


 

 

Kontrolka nesprávneho kľúča Táto kontrolka signalizuje nesprávny kľúč na naštartovanie motora.


 

 

Výstražná kontrolka prístrojového panela Táto kontrolka zvyčajne svieti spolu s ďalšou kontrolkou a znamená, že bol zistený jeden alebo viac vážnych problémov. Odporúča sa nepokračovať v jazde a kontaktovať najbližší servis.


 

Žltá/oranžová farba

kontrolky označuje, že dotyčný systém – zariadenie má nejakú požiadavku (napr. prázdna nádrž, treba doliať olej či kvapalinu do ostrekovačov, signalizácia opotrebovaného brzdového obloženia či vypálenej žiarovky).


 

 

Kontrolka riadenia motora Ak kontrolka svieti, signalizuje to poruchu zapaľovania, vstrekovania paliva, čistenia/emisií výfukových plynov – EGR/lambda sonda, nefunkčný snímač kľukového či vačkového hriadeľa, atď. Ak sa jedná o dočasnú príčinu (napr. náhodná chyba, nekvalitné/nevhodné palivo), kontrolka po čase sama zhasne. Ak sa však jedná o trvalú poruchu, kontrolka stále svieti. Vo väčšine prípadov sa s autom dá jazdiť, diagnostika a následné odstránenie chyby je potrebná čo najskôr. Pri niektorých poruchách (napr. chyba EGR) sa spolu so svietiacou kontrolkou prepne motor do núdzového režimu – pokles výkonu motora a je nutné urýchlene navštíviť servis.


 

 

Kontrolka nízkej hladiny motorového oleja Kontrolka svieti, ak množstvo motorového oleja kleslo pod požadovanú úroveň. Nie je nutné prerušiť jazdu, ale je potrebné v krátkom čase doliať motorový olej. Hladinu motorového oleja je treba skontrolovať pomocou mierky resp. v menu palubného PC. Olej na doliatie je treba použiť podľa predpisu výrobcu auta. To znamená, dolievať možno len olej, ktorý spĺňa požadované parametre akými sú napr. viskozita SAE (5W-30, 5W-40, 10W-40, atď.). Niekedy sa môže stať, že kontrolka nesvieti, ale bliká, čo znamená že je chybný snímač hladiny oleja.


 

 

Kontrolka nízkej hladiny chladiacej kvapaliny Kontrolka svieti, ak množstvo chladiacej kvapaliny kleslo pod požadovanú úroveň. Nie je nutné prerušiť jazdu, ale je potrebné v krátkom čase skontrolovať a doliať chladiacu kvapalinu/destilovanú vodu.


 

 

Kontrolka poruchy komponentov vozidla Keď svieti táto kontrolka, signalizuje to poruchu napr. v škrtiacej klapke, elektronickom pedály alebo v nefunkčnom spínači brzdových svetiel (ostanú svietiť alebo nesvietia). Niekedy je na príčine aj skorodovaný konektor resp. poškodená káblovačka motora. Táto kontrolka je využívaná najmä vozidlami VW Group, teda Škoda, Seat, VW či Audi.


 

 

Kontrolka žeravenia Signalizuje predhrev dieselového motora, to znamená že žeraviace sviečky (žhaviče) sú v činnosti. Po zhasnutí kontrolky treba čo najskôr (okamžite) naštartovať motor. Ak kontrolka nezhasne, ale svieti aj počas jazdy, môže byť chyba v nefunkčnej okruhu žeravenia (žeraviacej sviečke, relé žeravenia, atď) ale aj v elektronickom pedály, palivovom čerpadle (snímač polohy elektronického šupátka, ventil začiatku vstreku), chyba v podtlakovom okruhu turba, snímači hmotnosti nasávaného vzduchu či zlom kontakte v kábloch/kontaktoch – prehryzenie od kuny alebo chyba riadiacej jednotky motora. Pri trvalo svietiacej kontrolke sa môže motor prepnúť do núdzového režimu – obmedzí sa výkon a max. rýchlosť. Ak kontrolka počas jazdy bliká, môže byť chyba aj v spínači pedálu bŕzd – nefungujú brzdové svetlá.


 

 

Kontrolka filtra pevných častíc DPF/FAP Signalizuje problém s filtrom pevných častíc. Žltá kontrolka sa objaví keď sa jazdí prevažne na krátke vzdialenosti a DPF filter je zaplnený sadzami – potrebuje nutne regeneráciu. Vtedy je potrebné absolvovať aspoň 15 minútovú jazdu mimo mesta, kde sa pokiaľ možno motor pohybuje v otáčkach medzi 1800 až 2500 ot/min. V prípade ignorovania problému – kontrolky, motor postupne spadne do núdzového režimu – obmedzený výkon a je nutné v krátkom čase navštíviť servis.  Ak svieti kontrolka DPF filtra spolu kontrolkou žeravenia, jedná sa väčšinou o poruchu snímača diferenčných tlakov alebo teploty výfukových plynov.


 

 

Kontrolka elektronického stabilizačného programu ESP Ak sa kontrolka rozbliká počas jazdy, systém je v činnosti a aktívne zasahuje do riadenia v prípade vzniku potenciálne nebezpečnej situácie. Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy natrvalo, systém nefunguje. Buď sa jedná o poruchu niektorého zo snímačov alebo chybu priamo v riadiacej jednotke, ktorá je integrovaná spolu s ABS. Pri poruche vozidlo jazdí normálne, ale v prípade vzniku šmyku stabilizačný systém ESP nezasiahne.


 

 

Kontrolka protiblokovacieho brzdového systému ABS Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy natrvalo, systém nefunguje. Buď sa jedná o poruchu snímača otáčok alebo chybu priamo v ABS pumpe/riadiacej jednotke. V prípade poruchy vozidlo brzdí akoby ABS nemalo, čo znamená, že pri razantnom brzdení sa brzdy (kolesá) zablokujú a vozidlo môže dostať šmyk.


 

 

Kontrolka opotrebovania brzdových platničiek Tento indikátor signalizuje opotrebenie brzdových platničiek. Pri rozsvietení je potrebné v blízkom čase (cca 1 – 3 tisíc km) vymeniť brzdové platničky.


 

 

Kontrolka nefunkčnej/vypálenej žiarovky Kontrolka signalizuje nefunkčnú žiarovku. Treba skontrolovať, ktorá žiarovka nesvieti a vymeniť ju za novú/dobrú toho istého druhu.


 

 

Kontrolka tlaku v pneumatikách Kontrolka informuje o nesprávnom tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách sa monitoruje buď pomocou snímača otáčok ABS alebo  snímača tlaku, ktorý obsahuje ventil pneumatiky. V prípade snímača otáčok sa porovnávajú údaje o polomere a otáčkach kolies a ak sa medzi sebou výraznejšie líšia kontrolka sa rozsvieti. Kontrolka sa rozsvieti aj v prípade, ak boli vymenené kolesá, napr. zimné za letné a sú iných rozmerov alebo inak nahustené. Vtedy postačí nastaviť systém kontroly na novú hodnotu, napr. stlačením tlačidla cca 3 sekundy. V prípade snímača tlaku je meranie síce presnejšie, ale aj o niečo poruchovejšie a celkovo drahšie na servis, a tak svietiaca kontrolka nezriedka informuje nie o zlom tlaku v pneumatike ale o poruche snímača či slabej batérii.


 

 

Kontrolka nízkej hladiny vody v nádržke ostrekovača V prípade rozsvietenia tejto kontrolky je potrebné iba doliatie zimnej či letnej kvapaliny (destilovanej vody) do nádržky ostrekovača. Viečko býva modrej farby a je na ňom zobrazený symbol fontánky.


 

 

Kontrolka stavu paliva v nádrži Ak svieti táto kontrolka, zvyčajne je v nádrži len cca 5 – 7 litrov paliva na dojazd cca 70-120 km. Šípka značí, na ktorej strane sa nachádza plniace hrdlo.


 

 

Kontrolka vody v palive S vozidlom je bezpečné jazdiť, ale voda by sa mala čo najskôr odstrániť. Dieselové motory majú v nádrži separátor, ktorý túto vodu odstraňuje a práve táto kontrolka signalizuje kedy je potrebný jeho servis. Ak sa ale kontrolka rozsvieti hneď po tankovaní, palivo môže byť znečistené. Akonáhle je to možné, motor musí byť vypnutý, nakoľko by sa mohol poškodiť vstrekovací systém.


 

 

Informačná kontrolka automatickej prevodovky Táto kontrolka zvyčajne svieti spolu so správou na displeji. Zobraziť sa môže napr. „Prosím stlačte brzdový pedál a zvoľte rýchlosť znova“, „Prosím prispôsobiť štýl jazdy“, „Môžete pokračovať v jazde“ alebo „Prosím zastavte vozidlo a vyberte polohu P“. V prípade ak svieti kontrolka načerveno, jedná sa o vážny problém v prevodovke či diferenciáli. Vtedy je nutné čo najskôr zastaviť vozidlo.


 

 

Kontrolka systému adaptívnych tlmičov pruženia Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche v regulácii tuhosti pruženia. Odporúča sa jazdiť opatrne, keďže nefunkčnosť systému môže ovplyvniť jazdnú stabilitu a podľa možností čo najskôr zájsť do odborného servisu, ktorý preskúma funkčnosť systému.


 

 

Kontrolka vzduchového pruženia Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme vzduchového pruženia. Odporúča sa jazdiť opatrne, keďže nefunkčnosť systému môže ovplyvniť jazdnú stabilitu resp. svetlú výšku vozidla a podľa možností čo najskôr zájsť do odborného servisu, ktorý preskúma funkčnosť systému.


 

 

Kontrolka zadného spojlera Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme ovládania zadného spojlera. Odporúča sa jazdiť opatrne – neprekračovať rýchlosť cca 100 km/hod, keďže nefunkčnosť systému môže vo vyšších rýchlostiach negatívne ovplyvniť jazdnú stabilitu.


 

 

Kontrolka svetelného resp. dažďového senzora Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme automatického stierania resp. rozsvecovania svetiel. Stierače a svetlá nebudú fungovať automaticky, ale budú naďalej fungovať len v manuálnom režime – teda manuálne zapnúť a vypnúť.


 

 

Kontrolka adaptívneho osvetlenia AFL Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme adaptívneho osvetlenia. Osvetlenie nebude fungovať automaticky (prispôsobovať sa aktuálnym jazdným podmienkam), ale bude naďalej fungovať len v základnom režime stretávacie/diaľkové svetlá.


 

 

Kontrolka automatického sklonu svetlometov Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k poruche na systéme automatického prepínania diaľkových/tlmených svetiel resp. plynulého nastavenia sklonu svetelného lúča. Osvetlenie nebude fungovať automaticky, ale bude naďalej fungovať len v manuálnom režime stretávacie/diaľkové svetlá.


 

 

Kontrolka zadných hmlových svetiel svetiel Žltá kontrolka signalizuje, že zadné hmlové svetlá sú zapnuté. Ak nie je hmla, hustý dážď či sneženie a dohľadnosť je dobrá, treba vypnúť hmlové svetlá. Vypnúť treba zadné hmlové svetlá aj v prípade, ak ide za vami druhé vozidlo. Intenzita zadného hmlového svetla je pomerne výrazná a zhoršuje/obmedzuje koncentráciu vodiča idúceho za vašim vozidlom.


 

 

Kontrolka ťažného zariadenia Ak sa rozsvieti táto kontrolka, zrejme došlo k uvoľneniu/rozpojeniu ťažného zariadenia. Je potrebné zastaviť vozidlo, opäť odpojiť a znova zapojiť ťažné zariadenie. Ak kontrolka svieti aj naďalej, jedná sa poruchu mechaniky alebo signalizačnej elektroniky ťažného zariadenia.


 

 

Kontrolka zatvárania/otvárania strechy (kabriolet) Kontrolka svieti ak sa strecha otvára alebo zatvára. Keď sa strecha úplne otvorí alebo zatvorí, kontrolka zhasne. Ak kontrolka svieti aj naďalej strecha nie je úplne otvorená alebo zatvorená, alebo došlo k poruche v systéme.


 

 

Kontrolka kľúč nie je vo vozidle Platí len pre vozidlá vybavené keyless entry system. Kontrolka svieti ak sa napr. odíde vodič z vozidla, kľúč má vo vrecu a nechá naštartovaný motor. Taktiež svieti, ak sa nenachádza kľúč vo vozidle – nie je možné naštartovať motor.


 

 

Kontrolka indikujúca slabú batériu v kľúči Platí len pre vozidlá vybavené keyless entry system. Kontrolka svieti ak už dochádza energia v batérii. V rámci možností treba batériu čo najskôr vymeniť, predíde sa tým problémom s naštartovaním motora.


 

 

Kontrolka pre sledovanie jazdných pruhov Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je systém Lane Assist aktívny a vozidlo vybočuje resp. prechádza cez súvislú vodiacu čiaru. Zvyčajne kontrolka zasvieti spolu so zvukovým signálom. Ak táto kontrolka svieti natrvalo, prípadne spolu so správou na informačnom displeji “system fault”, zrejme došlo k poruche v systéme a je potrebné zájsť do servisu.


 

 

Kontrolka pre stlačenie pedálu Signalizuje, že pedál spojky resp. nožnej brzdy je potrebné stlačiť napr. pre naštartovanie motora.


 

 

Kontrolka servis required/Due Kontrolka signalizuje servisnú prehliadku vozidla a to buď plánovanú, nastavenú podľa intervalu alebo neplánovanú v prípade ak elektronika vozidla vyhodnotí aktuálnu potrebu navštíviť odborný servis. V niektorých prípadoch ale môže trvalo svietiaca kontrolka znamenať aj poruchu nejakého komponentu motora, napríklad nefunkčnú žeraviacu sviečku, atď.


 

 

Kontrolka nízkej teploty/rizika vzniku poľadovice Kontrolka signalizuje pokles teploty pod určitú hodnotu, zvyčajne pod +4°C.


 

 

Kontrolka nízkej hladiny aditíva AdBlue Kontrolka signalizuje potrebu doliať aditívum AdBlue. Obyčajne sa ku kontrolke zobrazuje aj informačné hlásenie s udávaným dojazdom. Po vyčerpaní aditíva nebude možné motor naštartovať. Opätovné naštartovanie motora bude možné len po doliatí aditíva a následnom vymazaní chybového hlásenia-blokácie naštartovania motora pomocou diagnostiky.


 

Modrá farba

bola donedávna vyhradená len kontrolke diaľkových svetiel. V poslednej dobe ju ale používajú aj vozidlá, ktoré nie sú vybavené ukazovateľom teploty chladiacej kvapaliny. Kým je teplota chladiacej kvapaliny pod určitú teplotu, svieti modrá kontrolka teplomera.


 

 

Kontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny Vozidlá, ktoré nie sú vybavené ukazovateľom teploty chladiacej kvapaliny, sú vybavené modrou kontrolkou. Tá sa rozsvieti ak je teplota chladiacej kvapaliny príliš nízka. Zhasne ak teplota chladiacej kvapaliny prekročí výrobcom stanovenú úroveň. Pokiaľ kontrolka svieti, neodporúča sa motor vytáčať do vysokých otáčok, ale jazdiť čo najplynulejšie.


 

 

Kontrolka diaľkových svetiel Svietiaca kontrolka upozorňuje na zapnuté diaľkové svetlá. Ak ide vozidlo v opačnom smere, je nutné okamžite prepnúť na stretávacie/tlmené svetlá. Najmodernejšie vozidlá s adaptívnymi svetlometmi dokážu prepínať medzi stretávacími a diaľkovými svetlami automaticky.


 

Zelená farba

kontroliek znamená, že dotyčná funkcia či systém je v prevádzke (napr. zapnuté svetlá, hmlovky či aktivovaný tempomat).


 

 

Kontrolka stretávacích svetiel


 

 

Kontrolka parkovacích svetiel


 

 

Kontrolka predných hmlových svetiel Zelená kontrolka signalizuje, že predné hmlové svetlá sú zapnuté. Ak nie je hmla, hustý dážď či sneženie a dohľadnosť je dobrá, treba vypnúť hmlové svetlá.


 

 

Kontrolka tempomatu Kontrolka signalizuje, že regulácia/udržiavanie rýchlosti je aktívna. Tempomat sa automaticky deaktivuje stlačením brzdového pedálu alebo spojky. V prípade ak svieti aj výkričník, regulácia/udržiavanie rýchlosti nefunguje.


 

 

Kontrolka adaptívneho tempomatu Kontrolka sa rozsvieti, ak je aktivovaný adaptívny tempomat. Tento tempomat ovláda nielen rýchlosť jazdy ale aj vzdialenosť/odstup od vpredu jazdiaceho vozidla.


 

 

Kontrolka aktivácie el. parkovacej brzdy Kontrolka signalizuje aktivovanú el. parkovaciu brzdu, ktorá sa pri stlačení akcelerátora automaticky deaktivuje. ácia/u


 

 

Kontrolka pre stlačenie pedálu nožnej brzdy Kontrolka sa používa len pri vozidlách s automatickou prevodovkou. Signalizuje, že brzdový pedál musí byť stlačený počas presunu voliča z parkovacej polohy do polohy D resp. R resp. pri potrebe naštartovať motor.


 

 

Kontrolka režimu ECO Kontrolka sa rozsvieti, ak je aktivovaný tzv. ECO – šetriaci režim. Riadiaca elektronika sa vtedy stará, aby vozidlo malo počas jazdy čo najnižšiu spotrebu. V praxi tak obyčajne motor zlenivie – menej ochotne sa vytáča, pomalšie reaguje na stlačenie akcelerátora, podáva slabší výkon, automatická prevodovka radí pri nižších otáčkach, môže sa znížiť (prerušovať) výkon klimatizácie, vozidlo intenzívnejšie rekuperuje a podobne.


 

 

Kontrolka DAC – (Downhill Assist Control) a HDC (Hill Descent Control) – asistovaný zjazd svahu Kontrolka sa rozsvieti, ak je aktivovaný systém asistovaného zjazdu prudšieho svahu. Systém vtedy preberá kontrolu nad rýchlosťou a stabilizáciou vozidla, to znamená udržuje stálu rýchlosť okolo 8 km/ho a stabilizuje vozidlo v požadovanom jazdnom smere. Stlačením akcelerátora je možné max. rýchlosť zvýšiť na cca 25-30 km/h, naopak pribrzdením možno rýchlosť spomaliť na cca 5-6 km/h.


 

 

Kontrolka elektrického módu Kontrolka sa aktivuje v prípade, ak hybridné vozidlo jazdí výlučne na elektrický pohon.


 

 

Kontrolka hybrid ready Kontrolka svieti v prípade, ak je vozidlo s hybridným pohonom pripravené k jazde. Inými slovami, že elektrický motor v ich vozidle je pripravený na prevádzku podľa toho, kedy to hybridný systém umožní alebo bude vyžadovať.


 

Biela farba

kontroliek je v podstate obdobou zelenej, kedy svietiacu zelenú kontrolku nahrádza svietiaca biela ikona v displeji prístrojového panelu a zobrazuje prevádzkový stav toho ktorého systému.


 

 

Kontrolka systému Štart-Stop Kontrolka signalizuje, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojkového pedálu sa motor automaticky naštartuje. V prípade automatickej prevodovky stačí na naštartovanie uvoľniť brzdový pedál. Systém sa odporúča deaktivovať (najmä v prípade preplňovaných motorov) po dlhšej jazde po diaľnici alebo ak bol motor dosť namáhaný. Turbodúchadlo je totiž príliš zahriate a potrebuje sa schladiť aspoň minútu bežiacim motorom na voľnobehu. Taktiež je vhodné systém vypnúť, ak sa posúvate v krátky časových a úsekových vzdialenostiach v kolóne. Niekedy sa totiž stane, že sa motor v kolóne vypne a zapne aj 100x za sebou. Akumulátor aj štartér je síce odolnejší ako vo vozidlách bez systému štart-stop, to však neznamená, že jeho životnosť je neobmedzená.


 

 

Kontrolka aktivovaného parkovacieho asistenta


 

 

Kontrolka indikujúca únavu vodiča Kontrolka sa rozsvieti zvyčajne spolu so zvukovým signálom, ak systém vyhodnotí únavu vodiča a teda potenciálne nebezpečenstvo pri pokračujúcej jazde. Systém pracuje na základe zosnímaných údajov z kamery (ospalosť, poloha viečok,  hlavy, dĺžka jazdy, noc/deň, atď).

2 Responses to Kontrolky vozidla a ich význam

  1. Anna píše:

    Mám nové auto hyundai i20 a svieti mi oranžová kontrolka zadného kufra aj napriek tomu,že som kufor zatvorila. Chcem sa spýtať ako mám tu kontrolku vypnúť. Ďakujem

  2. Bozena píše:

    Mám auto Ford kuga a svieti Červená kontrolka znázornená kniha a v nej i

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!