O mne

Ing. Marcel Janco – Znalec v odbore Doprava cestná – zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 915138.

Vykonávam znaleckú činnosť, t.j. znalecké posudky, odborné stanoviská, odborné vyjadrenia a iné úkony v Odbore 030000 – Doprava cestná.

Pre viac informácii alebo objednanie posudku/vyjadrenia píšte na: info@marceljanco.sk alebo volajte: 0903531553 / 0905384275.

Odvetvia:

030100 – Technický stav cestných vozidiel
030301 – Nehody v cestnej doprave
030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Vzdelanie

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Tvrdošín
Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta Elektrotechnická – Mechatronika
Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita – Ústav súdneho inžinierstva, špecializované štúdium – Súdne inžinierstvo v odbore Doprava cestná

Odborná prax

technik likvidácie motorových vozidiel, riaditeľ obvodného úradu pre cestnú dopravu, podpredseda dozornej rady mestskej dopravnej spoločnosti, majiteľ webu pre motoristov – Autorubik.sk, znalec v odbore Doprava cestná

error: Chránený obsah!