Služby a cenník posudkov

Všeobecná hodnota – cena vozidla, vyčíslenie nákladov na opravu a výška škody.

– výpočet všeobecnej hodnoty vozidla
– výpočet technickej hodnoty vozidla
– výpočet škody na vozidle
– výpočet zvyškov vozidla
– výpočet znehodnotenia a zhodnotenia   vozidla
– výpočet nákladov na opravu vozidla
– rozbor nákladov na opravu
– posúdenie rozsahu poškodenia vozidla
– posúdenie kvality a primeranej ceny vykonaných opráv servismi
– poradenská činnosť

Na stanovenie všeobecnej hodnoty cestných vozidiel – VŠH používam softvér Autotax a CebiCat GT. Cena posudku závisí od viacero faktorov napr. typu vozidla, stavu vozidla, opráv vozidla, atď. Cena za stanovenie VŠH sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 125 – 275 € za 1 znalecký posudok, pri náročnejších prípadoch (napr. súdne spory, atď) sa cena pohybuje nad 300 € za 1 znalecký posudok. Pri vypracovaní viacerých posudkov alebo opakovanej spolupráci je možné dojednať zľavu. Po vzájomnej dohode vypracujem znalecký posudok v časovom rozpätí do 24 – 48 hodín.

Hlavným bodom výpočtu hodnoty vozidla je jeho východisková cena, ktorú určujem všeobecne záväzným predpisom. Vo väčšine prípadov sa jedná o poslednú predajnú cenu automobilu rovnakého typu, v rovnakej výbave. Ďalším krokom pri určovaní hodnoty vozidla je jeho základná amortizácia, vnútorná výbava, momentálny technický stav, počet držiteľov, náročnosť prevádzky a podobne. Vyčíslenie nákladov na opravu vykonávam prostredníctvom programu Audatex – Audanet. Pri výpočte výšky škody na vozidle sa okrem nákladov na opravu určuje aj vplyv prevedenej opravy na všeobecnú hodnotu vozidla. Cena za stanovenie výšky škody na vozidle sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 275 – 450 € za 1 znalecký posudok.

Posudzovanie technického stavu cestných vozidiel.

Pri posudzovaní technického stavu vozidla resp. výšky škody na vozidle je cena za posudok stanovená podľa rozsahu a náročnosti posudzovaného vozidla, prevedenej opravy, vzniknutého poškodenia a pod. Cena za posúdenie technického stavu sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 350 – 600 € za 1 znalecký posudok. Posudzovanie technického stavu sa uplatňuje najmä v prípadoch poruchy vozidla, zle odvedenej práce na vozidle (opravy), zamlčaní skutočného stavu vozidla napr. pri predaji vozidla a podobne.

Nehody v cestnej doprave

Na technickú analýzu nehodového deja vykonávam pomocou autorizovaného  výpočtovo – simulačného programu Virtual Crash 5. K dispozícii mám tiež meracie zariadenie XL Meter na exaktné zmeranie brzdného spomalenia resp. zrýchlenia vozidla a miesto nehody dokumentujem pomocou dronu DJI mini 3 Pro. Pri analýze nehodového deja sa zameriavam na určovanie príčiny vzniku dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberám sa možnosťami zabránenia dopravnej nehody a posudzujem vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj  mimo cestných komunikácií. Analýzu nehodového deja vyhodnocujem na základe najnovších poznatkov vedy a techniky.

Pri technickej analýze nehodového deja je cena za posudok stanovená podľa rozsahu, náročnosti a počte hodín vynaložených pri vypracovaní posudku. Zvyčajne sa pohybuje v rozsahu 900 – 1750 € za 1 znalecký posudok.

Znalecké posudky vypracúvam v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004.

Znalec je plátca DPH.

Pre viac informácii alebo objednanie posudku/vyjadrenia píšte na: info@marceljanco.sk alebo volajte: 0903531553 / 0905384275.

error: Chránený obsah!