Služby a cenník posudkov

Všeobecná hodnota – cena vozidla, vyčíslenie nákladov na opravu a výška škody.

– výpočet všeobecnej hodnoty vozidla
– výpočet technickej hodnoty vozidla
– výpočet škody na vozidle
– výpočet zvyškov vozidla
– výpočet znehodnotenia a zhodnotenia   vozidla
– výpočet nákladov na opravu vozidla
– rozbor nákladov na opravu
– posúdenie rozsahu poškodenia vozidla
– posúdenie kvality a primeranej ceny vykonaných opráv servismi
– poradenská činnosť

Na stanovenie všeobecnej hodnoty cestných vozidiel – VŠH používam softvér Autotax a CebiCat GT. Cena posudku závisí od viacero faktorov napr. typu vozidla, stavu vozidla, opráv vozidla, atď. Cena za stanovenie VŠH sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 70 – 115 € za 1 znalecký posudok, pri náročnejších prípadoch napr. súdne spory sa cena pohybuje od 150€ za  1 znalecký posudok. Pri vypracovaní viacerých posudkov alebo opakovanej spolupráci je možné dojednať zľavu. Po vzájomnej dohode vypracujem znalecký posudok v časovom rozpätí do 24 – 48 hodín.

Hlavným bodom výpočtu hodnoty vozidla je jeho východisková cena, ktorú určujem všeobecne záväzným predpisom. Vo väčšine prípadov sa jedná o poslednú predajnú cenu automobilu rovnakého typu, v rovnakej výbave. Ďalším krokom pri určovaní hodnoty vozidla je jeho základná amortizácia, vnútorná výbava, momentálny technický stav, počet držiteľov, náročnosť prevádzky a podobne. Vyčíslenie nákladov na opravu vykonávam prostredníctvom programu Audatex – Audanet. Pri výpočte výšky škody na vozidle sa okrem nákladov na opravu určuje aj vplyv prevedenej opravy na všeobecnú hodnotu vozidla. Cena za stanovenie výšky škody na vozidle sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 130 – 200 € za 1 znalecký posudok.

Posudzovanie technického stavu cestných vozidiel.

Pri posudzovaní technického stavu vozidla resp. výšky škody na vozidle je cena za posudok stanovená podľa rozsahu a náročnosti posudzovaného vozidla, prevedenej opravy, vzniknutého poškodenia a pod. Cena za posúdenie technického stavu sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 200 – 350 € za 1 znalecký posudok. Posudzovanie technického stavu sa uplatňuje najmä v prípadoch poruchy vozidla, zle odvedenej práce na vozidle (opravy), zamlčaní skutočného stavu vozidla napri. pri predaji vozidla a podobne.

Nehody v cestnej doprave

Na technickú analýzu nehodového deja vykonávam pomocou autorizovaného  výpočtovo – simulačného programu Virtual Crash 4. K dispozícii mám tiež meracie zariadenie XL Meter na exaktné zmeranie brzdného spomalenia resp. zrýchlenia vozidla a miesto nehody dokumentujem pomocou dronu DJI Mavic. Pri analýze nehodového deja sa zameriavam na určovanie príčiny vzniku dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberám sa možnosťami zabránenia dopravnej nehody a posudzujem vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj  mimo cestných komunikácií. Analýzu nehodového deja vyhodnocujem na základe najnovších poznatkov vedy a techniky.

Pri technickej analýze nehodového deja je cena za posudok stanovená podľa rozsahu, náročnosti a počte hodín vynaložených pri vypracovaní posudku. Zvyčajne sa pohybuje v rozsahu 650 – 900 € za 1 znalecký posudok.

Znalecké posudky vypracúvam v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004.

Na vypracovanie znaleckého posudku je potrebné:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla – technický preukaz
  • Zdokumentovaný aktuálny stav vozidla, poprípade skúšobná jazda
  • Nadobúdacia faktúra – cena,  v prípade ak sa jedná o prvého majiteľa
  • Poteší, ak majiteľ resp. žiadateľ o posudok má aspoň základnú znalosť o histórii vozidla (napr. či malo vozidlo haváriu, resp. absolvovalo nejaké opravy).

Pre viac informácii alebo objednanie posudku/vyjadrenia píšte na: info@marceljanco.sk alebo volajte: 0903531553 / 0905384275.

error: Content is protected !!