Jazda na oranžovú, kedy áno a kedy nie

To stíham, kým blikne červená mám ešte čas. Alebo opačná situácia, tesne pred križovatkou mi blikne oranžová a ja začnem brzdiť ako o život. Policajti majú v prejazde vozidla na oranžovú (žltú) väčšinou jasno a dotyčného vodiča pokutujú.

Je prejazd na oranžovú vždy priestupkom alebo je šanca prejsť na oranžovú beztrestne? Na problém sa pozrieme podrobnejšie a vysvetlíme si kedy tá šanca je a kedy sa naopak jedná o priestupok.

Tento článok môže slúžiť aj na argumentáciu s policajným orgánom či už v blokovom alebo následnom priestupkovom konaní.

 

Trocha legislatívy

Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi upravuje Vyhláška č. 9/2009 Z. z k zákonu o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. Paragraf 9:

signál s plným žltým (oranžovým) svetlom „Pozor!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.

Stručne povedané, cez križovatku riadenú semaformi sa smie jazdiť len na zelenú a len v špecifických prípadoch na žltú (oranžovú). O aké prípady ide si povieme ďalej v texte.

Prejazd na oranžovú a pokuta

V prípade ak je možnosť bezpečne zastaviť pred križovatkou a napriek tomu vodič vojde do križovatky, dopustil sa dopravného priestupku. Jedná sa o tzv. Nedovolený prejazd na žltú, ktorý však nepatrí medzi závažné dopravné priestupky. Trestá sa max. pokutou 60 € v blokovom konaní alebo najviac 100 € v správnom konaní.

Pri prejazde na oranžovú si treba dať pozor aj na situáciu, kedy oranžová už svieti dlhšie a tesne pred križovatkou naskočí červená. Ak by ste prešli križovatkou na červenú, išlo by už o prejazd na signál „Stoj!“, čo je závažné porušenie dopravných predpisov. V tomto prípade hrozí pokuta až 300 € a zákaz šoférovať až na dva roky.

 

Kedy je prejazd na oranžovú možný bez pokuty

Vyhláška o prejazde na žlté (oranžové) svetlo umožňuje vodičovi zhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa či zastaví alebo križovatkou prejde. Policajti zvyčajne berú prejazd na oranžovú vždy ako priestupok a neskúmajú, či bola možnosť zastaviť alebo nie.

Exaktne dokázať kto má pravdu najlepšie poskytne kamerový záznam. Ak však neexistuje a ste presvedčený, že oranžová naskočila tesne pred križovatkou (alebo vo vzdialenosti kedy nestihnete vozidlo zastaviť pred križovatkou), treba sa brániť – aj za cenu riešiť priestupok v správnom konaní alebo súdnou cestou. V tomto prípade ste totiž nevinný.

Vyhláška hovorí totiž jasne, ak je vodič pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred križovatkou, smie prejsť aj na oranžovú.

 

Praktické prípady, kedy je prejazd na oranžovú možný a kedy naopak nie

Vozidlo sa pohybuje 50 km/h, v momente kedy zasvietilo oranžové svetlo, potrebuje vodič približne 24,5 m (2,7 sekundy), aby pri plnom brzdení zastavil s vozidlom pred hranicou križovatky (priečnou čiarou, semaforom). V prípade 40 km/h je táto vzdialenosť cca 17,7 m resp. 2,3 s. Samozrejme bavíme o dobrých poveternostných a rozhľadových podmienkach – sucho a deň.

V prípade zhoršených poveternostných a rozhľadových podmienkach (dážď, sneh, hmla, noc a pod.) sa brzdná dráha ako aj reakcia vodiča výrazne predlžuje. Brzdnú dráhu taktiež ovplyvňuje kvalita vozovky a technický stav vozidla. resp. použité pneumatiky.

Taktiež si treba uvedomiť časové hľadisko. Oranžové (žlté) svetlo spravidla svieti 3 sekundy. Pri 50 km/h a dobrých poveternostných a rozhľadových podmienkach potrebujeme na reakciu (rozpoznanie) a samotné zabrzdenie vozidla približne 2,7 s, teda len o cca štvrť sekundy menej ako svieti oranžové svetlo. Pri mokrej vozovke je tento čas 3,78 a pri snehovej čľapkanici dokonca 5,63 sekundy.

Ďalším dôležitým faktom je samotné brzdenie. Bavíme sa totiž o plnom brzdnom spomalení. Ak je totiž za nami nalepené vozidlo, je veľká pravdepodobnosť, že dostatočne rýchlo nezareaguje a nabúra do nás zo zadu. Vtedy je hrozba pokuty za prejazd na oranžovú určite menšie zlo, ako prípadná zrážka vozidiel a komplikácie s tým spojené.

Pokiaľ je policajt aspoň trocha objektívny, musí tento fakt zobrať do úvahy a prejazd na oranžovú neriešiť a naopak riešiť druhé vozidlo za nedodržanie bezpečného odstupu.

 

Čo z uvedených skutočností vyplýva?

Idete 50 km/h, ste približne 20 m pred križovatkou a práve sa rozsvieti oranžové svetlo. Pri dobrých jazdných podmienkach (počasie, deň, dobrý povrch a stav vozidla) zastaví vozidlo pri plnom brzdení 4,5 metra za hranicou križovatky (priečnou čiarou, semaforom), teda blízko stredu križovatky. Pri zhoršených jazdných podmienkach (dážď, hmla, noc, sneh a pod) je predpoklad, že aj keby vodič brzdil naplno, križovatku by prešiel celú a zastavil až za ňou.

Pri 40 km/h a dobrých jazdných podmienkach (20 m pred križovatkou) by už vodič svoje vozidlo zastavil 2,3 m pred križovatkou. Pri 30 km/h (20 m pred križovatkou) by svoje vozidlo zastavil pred križovatkou aj v prípade, ak by snežilo a na vozovke bola nebezpečná čľapkanica.

Ak sa ale rozsvieti oranžové svetlo a vy ste len 10 m pred križovatkou, pri dobrých jazdných podmienkach zastaví vozidlo iba v prípade ak nebude rýchlosť vyššia ako cca 27 km/h (dobré jazdné podmienky-sucho, deň a pod.).

Výrazným faktorom sú teda okrem jazdných podmienok aj vzdialenosť od križovatky a rýchlosť jazdy. Ak teda policajt argumentuje, „veď ste boli 20 metrov pred križovatkou a mali ste dosť času zastaviť“, nemusí mať pravdu, v prípade ak ste išli rýchlosťou 50 km/h. To isté platí ak ste boli 10 metrov pred križovatkou a išli ste len 30 km/h.

Pre porovnanie a vyhodnotenie kedy ešte môžem a kedy nie uvádzame tabuľku a obrázky v galérii, kde sú uvedené rýchlosti, brzdná dráha a čas na zastavenie. Pri výpočte sa uvažoval reakčný čas 0,8 s a nábeh plného brzdného účinku v trvaní 0,2 s.

Rýchlosť Podmienky Brzdná dráha Čas na zastavenie
50 km/h suché počasie 24,5 m 2,4 s
50 km/h daždivé počasie 32 m 3,8 s
50 km/h sneženie, čľapkanica 45 m 5,6 s
40 km/h suché počasie 17,7 m 2,3 s
40 km/h daždivé počasie 22,3 m 3,2 s
40 km/h sneženie, čľapkanica 30,6 m 4,7 s
30 km/h suché počasie 11,8 m 2 s
30 km/h daždivé počasie 14,4 m 2,6 s
30 km/h sneženie, čľapkanica 19 m 3,7 s
20 km/h suché počasie 7 m 1,6 s
20 km/h daždivé počasie 8 m 2,1 s
20 km/h sneženie, čľapkanica 10 m 2,8 s
10 km/h suché počasie 3 m 1,3 s
10 km/h daždivé počasie 3,3 m 1,5 s
10 km/h sneženie, čľapkanica 3,8 m 1,9 s

Tak prejsť či neprejsť?

Ako bolo v predchádzajúcich častiach článku popísané, prejsť či neprejsť na oranžovú záleží od konkrétnej jazdnej situácie a ostatných jazdných podmienok. Ak ste napr. cca 0-20m od križovatky a idete cca 45-50 km/h, blikne oranžová, je sucho alebo mokro a nie je žiadne pomalšie vozidlo pred vami, je lepšie nebrzdiť a križovatku prejsť. Pri tejto rýchlosti totiž prejde Vaše vozidlo po dobu trvania svietenia oranžovej cca 38-42 metrov, čo pri bežných križovatkách znamená, že v momente kedy naskočí červená budete dávno mimo hranice križovatky. Takáto situácia nastáva hlave vtedy, ak dobiehate do menej zahltenej či prázdnej križovatky.

Ďalší prípad je, ak idete napr. 30-40 km/h a blikne Vám oranžová cca 10-15 m pred križovatkou. Pri troche šťastia (suchá vozovka) sa vám síce podarí zastaviť, ide však o plné brzdenie, čo nemusí byť práve pohodlné a ani bezpečné (napr. papajúce/pijúce deti v aute, spolujazdci s predmetmi na kolenách, za nami nalepené vozidlo, atď.). V takých prípadoch je na zváženie, či nie je lepšie jemne pridať (o 5-10 km/h ak to jazdná situácia a pred vami idúce vozidlo dovolí) a križovatku prejsť.

Ďalšia situácia môže nastať, ak sa vlečiete 5-20 km/h v kolóne vozidiel. Vtedy je prejazd na oranžovú možný naozaj len v situáciach, kedy je vozidlo blízko (do cca 2-8 metrov) semaforov a hrozí, že pri prudkom zabrzdení by vozidlo idúce za Vami nestihlo zareagovať na vaše prudké zabrzdenie a došlo by k zrážke. Pri väčších vzdialenostiach (nad cca 5-10 metrov) od semaforov je tak lepšie plynulo zabrzdiť a počkať na ďalšiu zelenú. Ak sa napriek tomu rozhodnete uskutočniť prejazd, riskujete okrem oprávnenej pokuty aj uviaznutie v križovatke či prípadnú zrážku s príliš aktívnym vodičom štartujúcim na zelenú v inom jazdnom smere.

Čo sa určite neodporúča, je prejsť na oranžovú ako sa povie naschvál. Blikne oranžové svetlo, je dostatok času aj priestoru na zastavenie, napriek tomu pokračujem ďalej v jazde, poprípade pridám, až to predsa stihnem kým neblikne červená. Jedná sa o riskantný prejazd, ktorý v lepšom prípade obmedzí v horšom prípade rovno ohrozí ostatných účastníkov, ktorým naskočí zelená.

Galéria obrázkov – miesto zastavenia vozidla pri rôznych rýchlostiach a povrchoch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!