Analýza brzdenia – brzdné dráhy nákladných vozidiel 2

pokračovanie článku: Analýza brzdenia – brzdné dráhy nákladných vozidiel 1

Dňa 7.6.2013 boli vykonané merania brzdného spomalenia v katastri obce Ivanovce, na priľahlej obslužnej komunikácii, pri teplote 22 °C . Meranie bolo vykonané pomocou zariadenia  XL METER.

Jednalo sa o meranie vozidla:

  1. ŠKODA CAS 25 – S 706 RTHP – cisternové vozidlo

Vozidla bolo merané pri rýchlostiach 40km/h, 50 km/h a 60 km/h na mokrej aj suchej vozovke pri plnom zaťažení ako aj bez zaťaženia. Vozidlo nebolo merané z rýchlosti 80 km/h z dôvodu technického stavu.

Technické parametre vozidla sú uvedené v prílohe v tab. č. 5 a hodnoty priemerného brzdného spomalenia, čas nábehu bŕzd ako aj rýchlosť na počiatku brzdenia a celková dráha brzdenia sú uvedené v tab. č.1.

Pri podrobnej analýze brzdenia uvedeného vozidla na mokrej vozovke z rýchlosti 60 km/h so zaťažením aj bez zaťaženia je zrejmé, že vodič v priebehu brzdenia čiastočne uvoľnil brzdový pedál, ktorý následne opäť stlačil, čo sa negatívne prejavilo na hodnote priemerného brzdného spomalenia. K uvedenému došlo z dôvodu, že pri brzdení sa vozidlo dostávalo do šmyku a vodič sa týmto spôsobom snažil korigovať smer jazdy (ľudský faktor).

Dňa 8.6.2013 boli vykonané merania brzdného spomalenia v katastri obce Pobedím a to pri teplote 26 °C . Meranie bolo vykonané prístrojom  XL METER.

Jednalo sa o meranie vozidiel:

  1. MERCEDES-BENZ – Vario 4×4 – cisternové vozidlo
  2. TATRA CAS 32 – T148 PP5

Vozidlo č.1 bolo merané pri rýchlostiach 40km/h, 60 km/h a 80 km/h na mokrej aj suchej vozovke bez zaťaženia, aj so zaťažením, pričom vozidlo č.2 bolo merané za tých istých podmienok, ale pri rýchlostiach 40km/h, 50 km/h a 60 km/h z dôvodu technického stavu vozidla.

Technické parametre vozidiel sú uvedené v prílohe v tab. č. 6-7 a hodnoty priemerného brzdného spomalenia, čas nábehu bŕzd, ako aj rýchlosť na počiatku brzdenia a celková dráha brzdenia sú uvedené v tab. č.1.

Na základe zistení je nutné podotknúť, že vozidlo Tatra má výrazne lepšie výsledky priemerného brzdného spomalenia ako aj priemerného času nábehu než vozidlo Škoda (porovnateľný rok výroby) z predchádzajúceho merania a to vykonaním celkovej opravy brzdového systému bezprostredne pred vykonaním meraní.

1. ŠKODA CAS 25 – S 706 RTHP – cisternové vozidlo

Značka: Škoda   Obchodný názov: CAS 25 – S706 RTHP   Karoséria: cisternové vozidlo    Rok výroby: 1979 Zdvihový objem valcov/výkon motora: 11 781 cm3/117,8 kW   Palivo: nafta  Prevádzková hmotnosť: 9 200 kg   Najvyššia prípustná celková hmotnosť: 13 570 kg  ABS: nie

Pneumatiky: KAMA  11 x 20“      Hĺbka dezénu: 19 mm

Meranie 1 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 39,34 km.h-1
Brzdná dráha: s = 11,33 m
Brzdné spomalenie: a = 5,27 m.s-2 

Škoda 706 meranie 1 Škoda 706 meranie 2

Graf 25: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – mokrá voz., plné zaťaženie 3500 kg, 40 km/h

Meranie 2 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 45,11 km.h-1
Brzdná dráha: s = 14,75 m
Brzdné spomalenie: a = 5,32 m.s-2 

Škoda 706 meranie 3 Škoda 706 meranie 4

Graf 26: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – mokrá voz., plné zaťaženie 3500 kg, 50 km/h

Meranie 3 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 62,70 km.h-1
Brzdná dráha: s = 40,42 m
Brzdné spomalenie: a = 3,75 m.s-2 

Škoda 706 meranie 5 Škoda 706 meranie 6

Graf 27: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – mokrá voz., plné zaťaženie 3500 kg, 60 km/h

Meranie 4 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 31,17 km.h-1
Brzdná dráha: s = 8,70 m
Brzdné spomalenie: a = 4,31 m.s-2

Škoda 706 meranie 7 Škoda 706 meranie 8 

Graf 28: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – suchá voz., plné zaťaţenie, 40 km/h

Meranie 5 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 42,54 km.h-1
Brzdná dráha: s = 15,07 m
Brzdné spomalenie: a = 4,63 m.s-2

Škoda 706 meranie 9 Škoda 706 meranie 10

Graf 29: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – suchá voz., plné zaťaţenie, 50 km/h

Meranie 6 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 50,03 km.h-1
Brzdná dráha: s = 22,61 m
Brzdné spomalenie: a = 4,27 m.s-2

Škoda 706 meranie 11 Škoda 706 meranie 12

Graf 30: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – suchá voz., plné zaťaţenie, 60 km/h

Meranie 7 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 39,99 km.h-1
Brzdná dráha: s = 11,45 m
Brzdné spomalenie: a = 5,39 m.s-2

Škoda 706 meranie 13 Škoda 706 meranie 14

Graf 31: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – mokrá voz., bez zaťaženia, 40 km/h

Meranie 8 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 48,96 km.h-1
Brzdná dráha: s = 17,29 m
Brzdné spomalenie: a = 5,35 m.s-2

Škoda 706 meranie 15 Škoda 706 meranie 16

Graf 32: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – mokrá voz., bez zaťaženia, 50 km/h

Meranie 9 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 59,41 km.h-1
Brzdná dráha: s = 33,52 m
Brzdné spomalenie: a = 4,06 m.s-2

Škoda 706 meranie 17 Škoda 706 meranie 18

Graf 33: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – mokrá voz., bez zaťaženia, 60 km/h

Meranie 10 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 35,19 km.h-1
Brzdná dráha: s = 8,24 m
Brzdné spomalenie: a = 5,80 m.s-2

Škoda 706 meranie 19 Škoda 706 meranie 20

Graf 34: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – suchá voz., bez zaťaženia, 40 km/h

Meranie 11 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 47,44 km.h-1
Brzdná dráha: s = 15,17 m
Brzdné spomalenie: a = 5,72 m.s-2

Škoda 706 meranie 21 Škoda 706 meranie 22

Graf 35: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – suchá voz., bez zaťaženia, 50 km/h

Meranie 12 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 47,44 km.h-1
Brzdná dráha: s = 15,17 m
Brzdné spomalenie: a = 5,72 m.s-2

Škoda 706 meranie 23 Škoda 706 meranie 24

Graf 36: ŠKODA CAS 25–Š 706 RTHP – suchá voz., bez zaťaženia, 60 km/h

2. MERCEDES-BENZ – 815 3700 VARIO 4×4 – špeciálne vozidlo

Značka: MERCEDES-BENZ   Obchodný názov: 815 3700 VARIO 4×4   Karoséria: SG HASIČSKÁ    Rok výroby: 2001 Zdvihový objem valcov/výkon motora: 4249,0 cm3/112 kW   Palivo: nafta  Prevádzková hmotnosť: 6720 kg   Najvyššia prípustná celková hmotnosť: 7490 kg  ABS: áno

Pneumatiky: Michelin  X  9,5 R 17,5  122/120 M      Hĺbka dezénu: 16 mm

Meranie 13 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 38,67 km.h-1
Brzdná dráha: s = 9,56 m
Brzdné spomalenie: a = 6,03 m.s-2 

Meranie 1 Meranie 2

Graf 37: MERCEDES-BENZ – VARIO – mokrá voz., plné zaťaženie, 40 km/h

Meranie 14 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 55,86 km.h-1
Brzdná dráha: s = 19,44 m
Brzdné spomalenie: a = 6,19 m.s-2 

Meranie 3 Meranie 4

Graf 38: MERCEDES-BENZ – VARIO – mokrá voz., plné zaťaženie, 60 km/h

Meranie 15 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 75,85 km.h-1
Brzdná dráha: s = 37,04 m
Brzdné spomalenie: a = 5,99 m.s-2 

Meranie 5 Meranie 6

Graf 39: MERCEDES-BENZ – VARIO – mokrá voz., plné zaťaženie, 80 km/h

Meranie 16 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 38,26 km.h-1
Brzdná dráha: s = 9,52 m
Brzdné spomalenie: a = 5,93 m.s-2 

Meranie 7 Meranie 8

Graf 40: MERCEDES-BENZ – VARIO – suchá voz., plné zaťaženie, 40 km/h

Meranie 17 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 58,52 km.h-1
Brzdná dráha: s = 21,01 m
Brzdné spomalenie: a = 6,29 m.s-2 

Meranie 9 Meranie 10

Graf 41: MERCEDES-BENZ – VARIO – suchá voz., plné zaťaženie, 60 km/h

Meranie 18 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 78,33 km.h-1
Brzdná dráha: s = 45,72 m
Brzdné spomalenie: a = 5,18 m.s-2 

Meranie 11 Meranie 12

Graf 42: MERCEDES-BENZ – VARIO – suchá voz., plné zaťaženie, 80 km/h

Meranie 19 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 37,33 km.h-1
Brzdná dráha: s = 9,40 m
Brzdné spomalenie: a = 5,72 m.s-2

Meranie 13 Meranie 14

Graf 43: MERCEDES-BENZ – VARIO – mokrá voz., bez zaťaženia, 40 km/h

Meranie 20 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 56,00 km.h-1
Brzdná dráha: s = 21,38 m
Brzdné spomalenie: a = 5,66 m.s-2

Meranie 15 Meranie 16

Graf 44: MERCEDES-BENZ – VARIO – mokrá voz., bez zaťaženia, 60 km/h

Meranie 21 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 75,94 km.h-1
Brzdná dráha: s = 40,22 m
Brzdné spomalenie: a = 5,53 m.s-2

Meranie 17 Meranie 18

Graf 45: MERCEDES-BENZ – VARIO – mokrá voz., bez zaťaženia, 80 km/h

Meranie 22 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 39,09 km.h-1
Brzdná dráha: s = 8,15 m
Brzdné spomalenie: a = 7,23 m.s-2

Meranie 19 Meranie 20

Graf 46: MERCEDES-BENZ – VARIO – suchá voz., bez zaťaženia, 40 km/h

Meranie 23 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 58,79 km.h-1
Brzdná dráha: s = 19,23 m
Brzdné spomalenie: a = 6,93 m.s-2

Meranie 21 Meranie 22

Graf 47: MERCEDES-BENZ – VARIO – suchá voz., bez zaťaženia, 60 km/h

Meranie 24 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 77,50 km.h-1
Brzdná dráha: s = 34,87 m
Brzdné spomalenie: a = 6,65 m.s-2

Meranie 23 Meranie 24

Graf 48: MERCEDES-BENZ – VARIO – suchá voz., bez zaťaženia, 80 km/h

 

3. TATRA CAS 32 – T148 PP5 – cisternové vozidlo

Značka: TATRA  Obchodný názov: CAS 32 – T148 PP5   Karoséria: SG HASIČSKÁ    Rok výroby: 1978 Zdvihový objem valcov/výkon motora: 12667,0 cm3/157 kW   Palivo: nafta  Prevádzková hmotnosť: 11210 kg   Najvyššia prípustná celková hmotnosť: 18530 kg  ABS: nie

Pneumatiky: MITAS MB 60  11 x 20″      Hĺbka dezénu: 15 mm

Meranie 25 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 35,08 km.h-1
Brzdná dráha: s = 9,83 m
Brzdné spomalenie: a = 4,83 m.s-2 

Meranie Tatra 148 1 Meranie Tatra 148 2

Graf 49: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – mokrá voz., plné zaťaženie, 40 km/h

Meranie 26 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 48,99 km.h-1
Brzdná dráha: s = 17,70 m
Brzdné spomalenie: a = 5,23 m.s-2 

Meranie Tatra 148 3 Meranie Tatra 148 4

Graf 50: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – mokrá voz., plné zaťaženie, 50 km/h

Meranie 27 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 56,68 km.h-1
Brzdná dráha: s = 27,04 m
Brzdné spomalenie: a = 4,58 m.s-2 

Meranie Tatra 148 5 Meranie Tatra 148 6

Graf 51: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – mokrá voz., plné zaťaženie, 60 km/h

Meranie 28 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 35,24 km.h-1
Brzdná dráha: s = 8,09 m
Brzdné spomalenie: a = 5,92 m.s-2 

Meranie Tatra 148 7 Meranie Tatra 148 8

Graf 52: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – suchá voz., plné zaťaženie, 40 km/h

Meranie 29 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 44,15 km.h-1
Brzdná dráha: s = 13,56 m
Brzdné spomalenie: a = 5,55 m.s-2 

Meranie Tatra 148 9 Meranie Tatra 148 10

Graf 53: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – suchá voz., plné zaťaţenie, 50 km/h

Meranie 30 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 54,60 km.h-1
Brzdná dráha: s = 21,81 m
Brzdné spomalenie: a = 5,27 m.s-2 

Meranie Tatra 148 11 Meranie Tatra 148 12

Graf 54: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – suchá voz., plné zaťaženie, 60 km/h

Meranie 31 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 36,65 km.h-1
Brzdná dráha: s = 9,46 m
Brzdné spomalenie: a = 5,48 m.s-2 

Meranie Tatra 148 13 Meranie Tatra 148 14

Graf č.55: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – mokrá voz., bez zaťaženia, 40 km/h

Meranie 32 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 47,61 km.h-1
Brzdná dráha: s = 17,47 m
Brzdné spomalenie: a = 5,01 m.s-2 

Meranie Tatra 148 15

Graf Meranie Tatra 148 1656: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – mokrá voz., bez zaťaženia, 50 km/h

Meranie 33 – vypočítané hodnoty mokrá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 54,79 km.h-1
Brzdná dráha: s = 23,31 m
Brzdné spomalenie: a = 4,97 m.s-2 

Meranie Tatra 148 17 Meranie Tatra 148 18

Graf 57: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – mokrá voz., bez zaťaženia, 60 km/h

Meranie 34 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 39,84 km.h-1
Brzdná dráha: s = 9,82 m
Brzdné spomalenie: a = 6,24 m.s-2 

Meranie Tatra 148 19 Meranie Tatra 148 20

Graf 58: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – suchá voz., bez zaťaženia, 40 km/h

Meranie 35 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 49,88 km.h-1
Brzdná dráha: s = 16,39 m
Brzdné spomalenie: a = 5,86 m.s-2 

Meranie Tatra 148 21 Meranie Tatra 148 22

Graf 59: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – suchá voz., bez zaťaženia, 50 km/h

Meranie 36 – vypočítané hodnoty suchá vozovka

Rýchlosť na začiatku plného brzdného spomalenia: V = 59,04 km.h-1
Brzdná dráha: s = 22,90 m
Brzdné spomalenie: a = 5,87 m.s-2 

Meranie Tatra 148 23 Meranie Tatra 148 24

Graf 60: TATRA CAS 32 – T148 PP5 – suchá voz., bez zaťaženia, 60 km/h

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!