Archív autora: Marcel Janco

Dopravná nehoda – ako postupovať pri dopravnej nehode?

§ 64 zákona č. 8/2009 Z. z. Dopravná nehoda

Analýza brzdenia – brzdné dráhy nákladných vozidiel 2

pokračovanie článku: Analýza brzdenia – brzdné dráhy nákladných vozidiel 1

Analýza brzdenia – brzdné dráhy nákladných vozidiel 1

V tomto článku je uvedené vyhodnotenie brzdných vlastností nákladných vozidiel za rôznych podmienok. Meraním a následným výpočtom sledujeme predovšetkým parameter plného brzdného spomalenia v pozdĺžnom smere a výslednej dĺžky brzdnej dráhy. Pre meranie boli využité vozidlá v službách hasičov a to ako profesionálnych, tak aj dobrovoľných. Merania boli rozdelené do troch dní, boli vykonané na podobných povrchoch a pri podobnej vonkajšej teplote. 

Brzdenie a brzdový systém nákladného vozidla

Brzdy motorových vozidiel sú jedným zo základných prvkov ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Z toho dôvodu si zasluhujú mimoriadnu pozornosť z hľadiska zákonných predpisov, konštrukčných princípov, technológie materiálov, ale aj z hľadiska aplikácie poznatkov z oblasti fyzikálnych zákonitostí jazdy.

Nápravy osobných vozidiel

Náprava je časť auta, prostredníctvom ktorej sú dve protiľahlé kolesá (pravé a ľavé) uchytené/zavesené na nosnej konštrukcii vozidla.

Geometria vozidla – kolies

Geometria kolies je jedným z najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich riadenie vozidla, opotrebovanie pneumatík, komfort jazdy a má dosah aj na spotrebu paliva. Jej správne nastavenie výrazne ovplyvní jazdné vlastnosti vozidla, ako aj jeho ovládateľnosť. Základnou požiadavkou je, aby sa kolesá pri jazde v zákrute aj v priamom smere odvaľovali ale nešmýkali. Geometria musí byť správne nastavená na všetkých kolesách automobilu a nie iba na riadiacej náprave.

Analýza brzdenia – brzdné dráhy osobných vozidiel 3

pokračovanie článku: Analýza brzdenia – brzdné dráhy osobných vozidiel 1 a 2

Analýza brzdenia – brzdné dráhy osobných vozidiel 2

pokračovanie článku: Analýza brzdenia – brzdné dráhy osobných vozidiel 1

Analýza brzdenia – brzdné dráhy osobných vozidiel 1

V tomto článku je uvedené vyhodnotenie brzdných vlastností osobných vozidiel za rôznych podmienok. Meraním a následným výpočtom sledujeme predovšetkým parameter plného brzdného spomalenia v pozdĺžnom smere a výslednej dĺžky brzdnej dráhy. Taktiež poukážeme na potenciálne riziko používania nevhodných pneumatík pre dané ročné obdobie ( letné v zime a zimné v lete ) v cestnej premávke a ich vplyv na výslednú brzdnú dráhu osobných automobilov. Porovnáme aj brzdenia minimálne zaťaženého ( jedna osoba –  vodič ) a plne obsadeného vozidla a overíme vplyv rozdielnej hmotnosti na výsledné brzdné spomalenie. Súčasťou brzdných skúšok je aj meranie na snehu s a bez snehových reťazí a vyhodnotenie ich vplyvu na brzdenie vozidla.

Brzdenie a brzdový systém osobného vozidla

 1. BRZDENIE VOZIDLA

Brzdenie je možné definovať ako úmyselné znižovanie rýchlosti vozidla. Prevádzkové brzdenie musí umožňovať účinné a rýchle zastavenie vozidla pri ním dosiahnuteľnej rýchlosti a  na všetkých svahoch, ktoré prichádzajú do úvahy pri prevádzke vozidla. Brzdného účinku sa najčastejšie dosahuje tak, že na kolesá automobilu pôsobí brzdný moment, ktorý vyvoláva medzi kolesami a vozovkou vodorovné reakcie smerujúce proti smeru ich pohybu.

error: Chránený obsah!